Om oss

Gran Canaria Kvalitets Bygg (GCKB) finns på plats på Gran Canaria för att erbjuda sina kunder allt inom byggtjänster. Vi utför byggarbeten i egen regi och via projektledning där vi tar in underentreprenörer. Vi kan ordna fakturor som specificerar arbetskostnaden för ROT.

Vi har lång erfarenhet av byggarbeten både i Sverige och i Spanien. Vi kan ta hand om hela processen. Vi vet vilka regler som gäller på Gran Canaria för att bygga, vilka krav som respektive kommun ställer och vad kostnaderna är för detta. Hur man söker tillstånd för mindre arbeten respektive större arbeten.

Fördelen med att anlita oss är att Ni kan kommunicera på svenska med oss och att Ni inte riskerar anlita fel entreprenör här på ön. Vi talar flytande spanska och utför era arbeten till rätt pris, enligt avtal och i tid.

Priser

Vi lämnar inga priser på telefon. För att ni skall få ett korrekt pris fordras att vi kommer och tittar på vad ni vill ha gjort, vilken tidsram ni har för arbetet och vilka övriga villkor som skall gälla.

Offert

När vi har tittat på vad ni vill ha gjort och fått en tydlig beskrivning över vad ni vill ha gjort så lämnar vi inom kort offert till er.

Fakturor

Våra arbeten utför vi mot faktura.